Ostoja Pamięci
02 marca 2024

Czas na powiat Ostalb

W tym miesiącu  przystępuję do rewizji polskich grobów wojennych na obszarze powiatu Ostalb. W przyszłym tygodniu rozpocznę rozsyłanie korespondencji do urzędów miast i gmin, co będzie pierwszym krokiem w procesie ustalenia  stanu polskich grobów wojennych. W skład powiatu Ostalb wchodzi 9 gmin miejskich i 33 gminy wiejskie. Gdy zbiorę całą  dokumentację, wybiorę się w teren. Nie zawsze informacje otrzymane od urzędników pokrywają się ze stanem rzeczywistym.

 

Przeprowadziłem już  kwerendę archiwalną dotyczącą polskich ofiar spoczywających na cmentarzach powiatu Ostalb. Po przejrzeniu setek dokumentów,  odnalazłem wzmianki o 218 pochowanych. Porównując dane z zasobów Arolsen Archives oraz Landesarchiv Baden-Württemberg, dostrzegłem smutny fakt, że 127 grobów nie zostało w ogóle zarejestrowanych jako groby wojenne. Co więcej, spośród list grobów chronionych, aż 15 polskich mogił zostało skreślonych.

 

Do końca kwietnia powinny ukazać się wyniki moich badań, które rzucą światło na los tych po części zapomnianych grobów. Pragnę podkreślić, że nie jest to tylko część mojej pracy badawczej, ale także szansa na przywrócenie pamięci i godności tym, którzy zakończyli swe życie na wrogiej im ziemi, na której w większości nawet po śmierci nie zaznali spokoju.

Ostoja Pamięci

 

 ©  Ostoja - Zuflucht  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854