Ostoja Pamięci

Adres:

Echterdinger Str.150 , 70794 Filderstadt

KZ Echterdingen - Bernharden

10 listopada 2020

Filderstadt

Miejsce pamięci po obozie koncentracyjnym.

 

Obóz koncentracyjny w Echterdingen (1944 - 45) był obozem zewnętrznym obozu koncentracyjnego w Natzweiler. Więzionych tutaj było 600 osób, z tego 147 było obywatelami polskimi. 

 

Do obowiązków osadzonych należało m. in. usuwanie szkód po bombardowaniach pasa startowego lotniska, praca w pobliskich kamieniołomach i budowa połączenia pomiędzy lotniskiem i autostradą.

 

W obozie zginęło 119 osób. Z powodu epidemii tyfusa w połowie stycznia 1945 roku obóz został zamknięty, a więźniowie przeniesieni do innych obozów. Wiadomo, że z pośród 600 więźniów wojnę przeżyło tylko 64.

 

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854