Ostoja Pamięci
21 maja 2020
Groby przymusowych robotników i przesiedleńców (Displaced Persons)

Polskie groby i miejsca pamięci w okręgu:

 

Heidenheim

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854