Ostoja Pamięci

Adres:

Charlottenstraße 144, 74074 Heilbronn

Polski krzyż

15 lipca 2020

Heilbronn

Ten pomnik polskich ofiar wojny został wzniesiony w latach 1945/46 przez byłych polskich robotników przymusowych z gruzów miasta Heilbronn.

 

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854