Ostoja Pamięci
Ostoja Pamięci
16 lutego 2024

Informacja!

Brak reakcji Ambasadora Polski w Niemczech na zjawisko likwidacji polskich grobów wojennych?!

 

Dnia 6 stycznia bieżącego roku, zaniepokojony procederem likwidacji polskich grobów wojennych na terenie Niemiec, podjąłem desperacki krok, pisząc do Ambasadora* Polski w Niemczech, Dariusza Pawłosia. Wyraziłem w liście głębokie zaniepokojenie oraz prosiłem o wyjaśnienie tego niezwykle bulwersującego zjawiska. Niestety, mimo kilkukrotnych próśb o odpowiedź, do dnia dzisiejszego (upłynęło 41 dni) cisza ze strony Ambasady.

 

Likwidacja grobów wojennych, będących nie tylko miejscem pamięci i hołdu dla poległych, lecz również symbolicznym świadectwem zgody i pojednania między narodami, jest kwestią, która budzi nie tylko smutek, ale także oburzenie. Te symboliczne miejsca są nieodłączną częścią naszej historii i kultury, a ich zniszczenie stanowi rażące naruszenie pamięci oraz szacunku dla ofiar wojny.

 

Ambasador Polski w Niemczech, będąc reprezentantem naszego kraju na terenie Niemiec, powinien reagować na tego typu sygnały zrozumieniem i determinacją. Jednakże jego milczenie w obliczu poważnego procederu stanowi zaniedbanie obowiązków i brak szacunku dla trosk polskich obywateli o los polskich grobów na terenie Niemiec.

 

W obliczu braku odpowiedzi ze strony Ambasady Polski w Niemczech, pojawiają się pytania dotyczące zaniechań i zamiarów zaangażowanych stron. Czy ambasador ignoruje te alarmujące doniesienia, czy może istnieją inne powody braku reakcji? Brak jasnej komunikacji ze strony Ambasady tylko podsyca niepewność i obawy wśród społeczności polskiej.

 

Apeluję więc do Ambasady Polski w Niemczech o podjęcie działań w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie oraz podjęcie konkretnych kroków w celu zabezpieczenia polskich grobów wojennych na terenie Niemiec. Wielu Polaków oczekuje działania ze strony naszych dyplomatów, a ich milczenie jedynie prowadzi do dalszego narażenia tych historycznych miejsc na zniszczenie i zapomnienie.

 

 

 
 
*Do głównych zadań ambasadora należy reprezentowanie i ochrona interesów swojego kraju za granicą, prowadzenie negocjacji, informowanie swojego rządu o sytuacji w kraju przyjmującym oraz promowanie kultury i wartości swojego kraju.

 

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854