Ostoja Pamięci

Adres:

Landshausen, Am Eckweg 276703 Kraichtal

 

Dokładne położenie grobu: Landshausen

 

Cmentarz

15 lipca 2020

Landshausen

Zbiorowa mogiła 7 polskich obywateli.

 

Capok Michael (Kapok Michał*) ur. 11.11.1919 w Krynitza (Krynica*), zm. w Landshausen, pochowany 03.04.1942

Kolodzey Johann (Kołodziej Jan*) ur. 31.12.1858 w Slemien (Ślemień*), pochowany 19.12.1944

Galinska Stanislawa (Galińska Stanisława*) ur. 16.07.1935 w Wildenbach (Czastary*), zm. 02.04.1945 w Metzingen, pochowana 12.04.1945

Galinska Wielawa (Galińska Wiesława*) ur. 22.04.1938 w Wildenbach (Czastary*), zm. 02.04.1945 w Metzingen, pochowana 12.04.1945

Gierkosz (Cirkos) Czeslaw ur. 16.07.1935 w Wildenbach (Czastary*), zm. 02.04.1945 w Metzingen, pochowany 15.04.1945

Gierkosz (Cirkos) Janina ur. 28.07.1937 w Wildenbach (Czastary*), zm. 02.04.1945 w Metzingen, pochowana 15.04.1945

Woyerszak Gasimir (Wojerszak Kazimierz*) ur. 10.06.1933 w Wildenbach (Czastary*), zm. 02.04.1945 w Metzingen, pochowany 15.04.1945

 

Gierkosz lub Cirkos  w archiwach panuje rozbieżność co do nazwiska.
 

 

 

* Przypuszczalna polska pisownia lub tłumaczenie niemieckich nazw polskich miejscowości.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854