Ostoja Pamięci

Adres:

Vaihinger Str. 18, 71063 Sindelfingen

Cmentarz

10 listopada 2020

Sindelfingen

Płyta pamiątkowa poświęcona przymusowym robotnikom.

 

18 stycznia 1940 przywieziono do Sindelfingen pierwszych 20 przymusowych robotników. Byli nimi polscy jeńcy wojenni, którzy zatrudnieni zostali przy wycince drzew.

 

Do końca wojny w Sindelfingen pracowało ok.3422 przymusowych robotników głównie z byłego ZSRR i Francji.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854