Ostoja Pamięci
Polskie groby w Niemczech
19 kwietnia 2024

Wpis 4/2024

Powrót do badań nad polskimi grobami wojennymi w Niemczech

 

Po trzech tygodniach pobytu  na rehabilitacji, z przyjemnością informuję o powrocie do projektu dokumentowania polskich grobów wojennych na terenie Niemiec - Badenii i Wirtembergii. Podczas mojej nieobecności nie przestawałem otrzymywać ważnych korespondencji, które rzucają światło na aktualny stan zachowania tych cennych miejsc pamięci. Oto kilka informacji z ostatnich dni:

 

  • Hohenbach (powiat Hohenlohe) - otrzymałem informacje o zachowanym grobie ś.p. Wadislawa Sowinskiego (1920-1945). To świadczy o trwającej pamięci oraz potrzebie dbania o miejsca pochówku osób z przeszłości.

 

  • Powiat Ostalb - z miejscowości Stödtlen, Pflaumloch i Abstgmünd dotarły do mnie niepokojące wiadomości o zlikwidowanych grobach. W sumie zlikwidowano 6 polskich mogił, co wskazuje na trend zanikania niektórych z tych cennych miejsc pamięci.

 

  • Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages - zapewniono mnie, że w maju otrzymam odpowiedzi dotyczących procedur rejestrowania i potwierdzania grobów na mocy ustawy o grobach (Gräbergesetz). Będzie to miało kluczowe znaczenie dla naszej dalszej pracy i zabezpieczenia polskich miejsc pamięci na terenie Niemiec.

 

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych historią, ochroną dziedzictwa kulturowego oraz działaniami na rzecz zachowania pamięci o ofiarach wojny, do współpracy i wsparcia mojego projektu. Każde działanie, nawet najmniejsze, ma ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń i budowania wzajemnego zrozumienia i szacunku między narodami.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854