Ostoja Pamięci

Adres:

Dr.-Gerhard-Pusch-Str. 274906 Bad Rappenau

 

⇢ Położenie grobu ⇠

Cmentarz

31 marca 2024

Bad Rappenau

Na cmentarzu spoczywa:

Kilczynskie Jan, urodzony 02.02.1923 roku w miejscowości Bohoroczana, zmarł 24.05.1945 roku w Bad Rappenau. Grób  istnieje i   został wpisany na listę grobów chronionych.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854