Ostoja Pamięci

Adres:

Herdweg 41, 71032 Böblingen

Cmentarz

31 lipca 2020

Böblingen

"Polskie dziecięce groby" znajdujące się na starym cmentarzu w Böblingen. Na końcu starej części cmentarza, niedaleko studni, znajduje się grupa 32 nagrobków, z których niektóre są zniszczone lub trudne do odczytania, a inne zostały zastąpione nowymi. Na nagrobkach umieszczono figurki aniołów. Wszystkie groby należą do dzieci, które zmarły krótko po urodzeniu lub w młodym wieku, w latach 1945-1950. Wśród nich są groby polskich dzieci oraz jednego niemieckiego chłopca.

 

Dokumenty z urzędu stanu cywilnego przechowywane w archiwum miasta wskazują, że przyczyny zgonów dzieci były typowe dla tamtych czasów, takie jak krztusiec czy wrodzone choroby. Większość z tych dzieci oraz ich rodziny mieszkały w tzw. obozie dla Polaków, zarządzanym początkowo przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy (UNRA), a później przez Międzynarodową Organizację ds. Uchodźców (IRO). Obóz był miejscem przebywania tzw. przesiedleńców (Displaced Persons), którzy zostali zmuszeni do pracy przymusowej lub byli więźniami obozów koncentracyjnych.

 

Dodatkowe informacje wskazują, że w Böblingen funkcjonowały dwa obozy dla przesiedleńców - rosyjski i polski, które istniały do roku 1950. Mieszkańcy obozu otrzymywali pomoc medyczną i żywność. Niektóre dzieci zmarły w lokalnych szpitalach z powodu złych warunków sanitarnych w obozie.

 

Groby te, które pierwotnie były otoczone innymi dziecięcymi nagrobkami, obecnie stanowią samotną grupę, chronioną na mocy ustawy z 1965 roku o ochronie grobów ofiar wojen i terroru. W latach 1998-1999 nagrobki zostały odrestaurowane lub zastąpione na nowe dzięki inicjatywie mieszkańców Böblingen. Groby te stanowią dzisiaj wzruszającą pamiątkę po okrucieństwach II wojny światowej oraz ich bezpośrednich i pośrednich skutkach.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854