Ostoja Pamięci
Ostoja Pamięci
10 stycznia 2024

Dekret Polski

Dekret Rządu Rzeszy  z 08.03.1940 roku -  tzw. Dekret Polski
 
 
Obowiązki robotników i robotnic cywilnych narodowości polskiej podczas ich pobytu w Rzeszy.
 
Każdemu robotnikowi narodowości polskiej daje Wielka Rzesza Niemiecka pracę, chleb i zapłatę. Za to Rzesza wymaga żeby każdy jemu przekazaną pracę wykonywał sumiennie i i zastosował się starannie do wszystkich rozporządzeń i rozkazów obowiązujących.
 
Dla wszystkich robotników i robotnic narodowości polskiej we Wielkiej Rzeszy Niemieckiej zaobowiązują następujące szczególne przepisy:
  1. Opuszczenie miejscowości pobytu jest surowo zakazane.
  2. W czasie, w którym przez władzę policyjną nie jest zezwolono zwiedzić miejscowość, także zakazano jest opuścić mieszkanie.
  3. Użytkowanie publicznych środków komunikacyjnych n.p. koleji, jest tylko zezwolone za specialnem pozwoleniem miejscowej władzy policyjnej.
  4. Wszyscy robotnicy i robotniczki narodowości polskiej są zobowiązani do stale widocznego noszenia, na prawej stronie piersi swej odzieży mocno przyszytych odznaków które im zostały wręczone.
  5. Kto pracuje opieszale, pracę swą złoży, innych robotników podburza, miejsce pracy samowolnie opuszcza i.t.d., będzie karany pracą przymusową we wychowawczym obozie pracy. Czyny sabotażowe i inne ciężkie wykroczenia przeciw dyscyplinie robotniczej zostaną surowo karane i to przynajmniej umieszczeniem we wychowawczym obozie pracy na kilka lat.
  6. Każde obcowanie z ludnością niemiecką, szczególnie odwiedzanie teatrów, kin, zabaw tanecznych, restauracji i kościołów razem z ludnością niemiecką jest zakazane. Tańczenie i zażywanie alkoholu jest polskim robotnikom tylko pozwolono w oberżach specjalnie dla nich przeznaczonych.
  7. Spółkowanie z kobietą niemką lub z mężczyzną niemiecką względnie zbliżenie niemoralne do nich będzie karane śmiercią.
  8. każde wykroczenie przeciw rozporządzeniom i przepisom wydanych dla robotników cywilnych polskiej narodowości, będzie karane w Niemczech, odstawienie do Polski nie nastąpi.
  9. Każdy robotnik polski i każda robotniczka polska ma sobie każdego czasu o tem przypomnieć, że przyśli dobrowolnie na pracę do Niemiec. Kto pracuje do zadowolenia otrzyma zasługę swoją. Jednak kto pracuje opieszale, i nie zastosuje się do przepisów, będzie niewzględnie ściągnięty do odpowiedzialności, i to szczególnie w czasie wojny.
  10. O niniejszych rozporządzeniach rozmawiać lub pisać jest surowo zakazane.*

 

 

*Oryginalny tekst. Tekst tłumaczenia nie co różni się od tekstu w j. niemiecki.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854