Ostoja Pamięci
Polskie groby w Niemczech
01 marca 2024

Odpowiedź nadeszła!

Dzisiaj otrzymałem    niezwykle ważną  i długo oczekiwaną odpowiedź  na  moje pismo do Pana Ambasadora RP w Berlinie. Pismo od Pana Ambasadora    D. Pawlosia jest potwierdzeniem, że praca na rzecz pamięci historycznej i upamiętniania    polskich ofiar nazizmu nie  idzie na  marne, a  nasze działania są zauważane i doceniane. Efektem tego jest zaproszenie do udziału w pierwszym spotkaniu w formacie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie RP w Berlinie z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz FPNP. Będzie to okazja, by obszernie poruszyć temat likwidacji polskich grobów wojennych na terenie Niemiec i wspólnie zaplanować dalsze kroki, chroniące groby polskich ofiar niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej przed likwidacją.

 

Jesteśmy zobowiązani do przeciwstawienia się temu niechlubnemu procederowi. Kontynuując nasze działania, będziemy dążyć do skutecznej ochrony i zachowania pamięci o polskich ofiarach nazizmu pochowanych na niemieckiej ziemi. Nasze wysiłki mają na celu nie tylko uhonorowanie pamięci poległych, lecz także przeciwdziałanie zapomnieniu oraz upowszechnienie wiedzy o tragicznych wydarzeniach z przeszłości. Otrzymane zaproszenie stanowi potwierdzenie, że nasza praca jest potrzebna i ceniona, co dodatkowo motywuje nas do kontynuacji działań na rzecz pamięci historycznej.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854