Ostoja Pamięci
Polskie groby w Niemczech
05 marca 2024

Spotkanie z wielkim człowiekiem

 

Spotkanie z Panem M. Koziolem: Działaczem, Pisarzem, Przyjacielem Historii

 

W dniu dzisiejszym miałem niezwykłą przyjemność i zaszczyt spotkać się z Panem M. Koziolem, emerytowanym redaktorem HallerTagblatt, publicystą i autorem książek oraz pasjonatem historii. Jest to postać niezwykle znacząca w polskim życiu intelektualnym i społecznym, której wkład w upamiętnienie oraz zrozumienie tragicznych wydarzeń z przeszłości jest niewątpliwie godny uznania.

 

Pan Koziol jest autorem licznych publikacji poświęconych polskim robotnikom i robotnicom przymusowym, których los w okresie II wojny światowej oraz powojennych latach często był marginalizowany lub wręcz przemilczany. Jego prace badawcze rzuciły nowe światło na tę tematykę, przyczyniając się do zwiększenia świadomości społecznej na temat ich losu.

 

Jednym z najważniejszych osiągnięć Pana Koziola jest jego zaangażowanie (i dwóch kolegów z redakcji) w sprawę cmentarza dzieci robotnic przymusowych w Gantenwald. Dzięki m.in. jego determinacji i nieustępliwości, udało się ocalić pamięć o tych niewinnych ofiarach oraz uczcić ich pamięć poprzez ustanowienie odpowiedniego miejsca pamięci.

 

Nie mniejsze znaczenie miało także jego dziennikarskie śledztwo dotyczące obozu koncentracyjnego w  Hessental, które pozwoliło na zgłębienie i ujawnienie przerażających faktów związanych z tym miejscem straszliwej kaźni.

 

Jednakże działalność Pana Koziola nie ogranicza się wyłącznie do badań historycznych. Jego zaangażowanie społeczne przyniosło również wymierne efekty, jak na przykład propagowanie partnerstwa miast między Schwäbisch Hall a Zamościem. Ta inicjatywa, której towarzyszył od samego początku, nie tylko sprzyja integracji międzykulturowej, ale także stanowi symboliczne upamiętnienie tragicznych wydarzeń przeszłości oraz manifest solidarności i pojednania.

 

Spotkanie z Panem Koziolem było dla mnie nie tylko źródłem niezwykłej inspiracji, ale także okazją do refleksji nad rolą, jaką każdy z nas może odegrać w pielęgnowaniu pamięci historycznej oraz w walce o sprawiedliwość i prawdę. Jego praca stanowi doskonały przykład na to, jak indywidualne zaangażowanie może przynieść istotne zmiany w społeczeństwie oraz przyczynić się do budowania lepszego jutra na fundamencie uczciwej przeszłości. Dzięki osobistemu spotkaniu z Panem M. Koziolem, jeszcze bardziej doceniam jego wkład w upamiętnienie oraz zrozumienie tragicznych wydarzeń z przeszłości. Jego determinacja, pasja i oddanie powinny być inspiracją dla nas wszystkich, którzy pragną czynnie uczestniczyć w kształtowaniu lepszego świata opartego na wartościach solidarności, tolerancji i poszanowania pamięci historycznej.

 

Schwäbisch Hall, 05.03.2024

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854