Ostoja Pamięci

Adres:

Gmelinstraße 5A, 72076 Tübingen

Stary cmentarz miejski

30 lipca 2020

Tübingen

Cmentarzysko X daje ciche świadectwo o współzależności uniwersytetu z narodową socjalistyczną polityką eksterminacji. Od 1849 do 1963 r. obszar ten służył jako miejsce pochówku zmarłych, którzy służyli uniwersytetowi anatomii do celów badawczych i dydaktycznych. W czasach nazistowskich obszar ten stał się masowym grobem dla ofiar przemocy państwowej i dyskretnym miejscem wywozu ofiar zbrodni nazistowskich.

Spoczywa tutaj ponad 1.000 ciał, z tego ponad połowa to jeńcy wojenni i przymusowi pracownicy.

 

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854