Ostoja Pamięci

Niemiecka ustawa o ochronie grobów ofiar wojen i tyranii (GräbG - Gräbergesetz) 

 

Ustawa z dnia 1.07.1965 roku, której pełna nazwa brzmi "Prawo o ochronie grobów ofiar wojen i tyranii", reguluje w szczególny sposób upamiętnianie ofiar wojen i tyranii. Ma ona na celu zachowanie pamięci przyszłych pokoleń o konsekwencjach wojen i tyranii. 

 

Wymienienie kilka punktów, które mnie jako działacza społecznego najbardziej zainteresowały.

 

1. Groby ofiar wojen i tyranii należy zachować, umożliwić ich  pielęgnowanie i utrzymanie.

2. Kraje związkowe są zobowiązane do identyfikacji  grobów ofiar wojen i tyranii i stworzenia odpowiedniej listy z nimi,  która będzie na bierząco aktualizowana.

3. Każdemu kto wykaże uzasadnione zainteresowanie, lokalny organ musi udzielić informacji, czy na danym terenie znajdują się groby ofiar wojen i tyranii.

4. Kraje związkowe muszą groby ofiar wojen i tyranii chronić i pielęgnować.

 

Pierwsza wersja ustawy dotyczącej ochrony grobów ofiar II wojny światowej pochodzi z 27 maja 1952 roku i jest znana pod nazwą "Prawo o opiece nad grobami wojennymi" -  Kriegsgräbergesetz

 

 

 

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Bonn, dnia 17.06.1991 roku.

 

Art.28, Pkt.2

Umawiające się Strony otoczą szczególną opieką znajdujące się na ich terytoriach miejsca i dobra kultury, świadczące o wydarzeniach historycznych oraz osiągnięciach i tradycjach kulturalnych i naukowych drugiej strony, oraz zapewnią ich swobodny i nieskrępowany dostęp zadbają o taki dostęp w przypadkach, gdy jego zapewnienie nie należy do kompetencji państwa. wspomniane miejsca i dobra kultury znajdują się pod ochroną prawa każdej ze stron. Umawiające się Strony  będą realizować w tym zakresie wspólne inicjatywy w duchu porozumienia i pojednania.

 

Art.32, Pkt.1

Republika Federalna Niemiec oświadcza, że polskie groby znajdujące się w Republice Federalnej Niemiec są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi. Groby polskich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Republice Federalnej Niemiec, podlegają ochronie prawa niemieckiego oraz będą zachowane i pielęgnowane.

 

Art.32, Pkt.3

Umawiające się Strony popierają współpracę organizacji i instytucji odpowiedzialnych w obu Państwach za groby ofiar wojen i tyranii. Umożliwiają w szczególności tym organizacjom i instytucjom rejestrację, uporządkowanie oraz opiekę nad takimi grobami.

 

 

 

 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen przemocy totalitarnej. Warszawa, dnia 8 grudnia 2003 roku.

 

Umowa w całości poświęcona grobom ofiar wojen i przemocy totalitarnych i wszystkiemu co nimi związane.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854