Ostoja Pamięci
Ostoja Pamięci
06 stycznia 2023

Wpis z dnia 06.01.2023

Musiałem dokonać rewizji sposobu katalogowania i poszukiwania polskich grobów. Dotychczas wprowadzałem do bazy groby osób które zmarły w latach 1939 - 1945. Doszedłem do wniosku, że był to błąd.

§ 1 Ustawy o zachowaniu grobów ofiar wojny i przemocy totalitarnej mówi jasno o obszarze zastosowań:
2. Groby osób, które w okresie od dnia 26 sierpnia 1939 r. do dnia 31 marca 1952 r. poległy lub doznały wypadku śmiertelnego podczas pełnienia służby wojskowej lub służby o charakterze wojskowym, lub też zmarły w wyniku uszczerbku na zdrowiu, doznanego podczas tej służby, a także groby osób zmarłych podczas pobytu w obozie jenieckim, w następstwie tego pobytu do dnia 31 marca 1952 r., lub też w przeciągu roku po jego zakończeniu,
3. Groby cywilów, którzy w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 marca 1952r. ponieśli śmierć w wyniku bezpośredniego oddziaływania wojny, lub zmarli w wyniku uszczerbku na zdrowiu, doznanego w związku z bezpośrednim oddziaływaniem wojny.
 
Tak więc lista grobów zostanie poszerzona o osoby urodzone do 1945 r. i zmarłe w okresie od dnia 26 sierpnia 1939 r. do dnia 31 marca 1952 r.
 
Kolejnym powodem uzupełnienia danych, to dokumenty znalezione w Arolsen Archives. Jest tam sporo informacji o grobach ofiar, które nie zostały uwzględnione na listach w Landesarchiv w Ludwigsburg. Przykładem jest tutaj np. grób śp. Antoniego Kłosowskiego.

 

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854