Ostoja Pamięci
30 lipca 2020
Zbiorowa mogiła przymusowych robotników w tym także Polaków. Borsuk Alexander, ur. 06.03.1910 w Lukow (Łuków*), zm. 08.09.1942 Mendrala Franziszek, ur. 27.07.1903 w Krakau (Kraków*), zm.
30 lipca 2020
Polskie groby w dolnej części cmentarza. Krzyzanowski Antoni, ur. 15.04.1921 w Kranwarzowka (Kramarzówka*?), zm. 09.03.1945 Martuschewska (Martuszewska*) Emilie, ur. 18.04.1924 w Kruslowa (Krużlowa*?), zm. 01.12.1943
30 lipca 2020
Polskie groby. Drabinki Apollonia, zm. 30.04.1945 Suchan Jan, ur. 06.04.1914 w Rozwador (Rozwadów*?), zm. 12.08.1941 Ratowski Wladislaw, ur. 30.04.1923 w Borambe, zm. 28.03.1942 Warywoda Michael
30 lipca 2020
Na cmentarzu pochowano: Karbowski Eduard, ur.27.11.1939 w Kreminewo, zm. 10.12.1941 Przyweki Irene, ur. 10.07.1939 w Gutenau, zm. 16.12.1941 Grzybek Felix, ur. 20.11.1868 w Schönau (Kromolin*?),

Polskie groby i miejsca pamięci w okręgu:

 

Alb - Donau

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854