Ostoja Pamięci
30 lipca 2020
Polskie groby.
30 lipca 2020
Cmentarzysko X daje ciche świadectwo o współzależności uniwersytetu z narodową socjalistyczną polityką eksterminacji. Od 1849 do 1963 r. obszar ten służył jako miejsce pochówku zmarłych,

Polskie groby i miejsca pamięci w okręgu:

 

Tübingen

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854