Ostoja Pamięci

Obozy w Badenii i Wirtembergii

Były więzień Bruno Lindner, przeprowadził śledztwo w wyniku którego sporządził listę obozów na terenie Badenii i Wirtembergii w publikacji pod nazwą "Kennst du das Land...?". Według jego informacji i dokumentów do których dotarł, na tutejszym terenie znajdowały się 74 obozy koncentracyjne  i ponad 500 obozów przymusowej pracy dla obcokrajowców.

Dipisi

[ang. displaced persons] 

Osoby wywiezione w czasie II wojny światowej na przymusowe roboty do III Rzeszy (gł. z Europy Wschodniej), 1944 – 1945 uwolnione z obozów koncentracyjnych, które nie wróciły do kraju zaraz po zakończeniu wojny;
 
1945 liczba dipisów (umieszczonych w specjalnych obozach dla przesiedleńców) wynosiła ok. 8 mln, z czego ok. 7 mln wróciło później do swoich krajów.
 
 Źródło: Encyklopedia PWN

Idea obozów koncentracyjnych

Większości z nas, obozy koncentracyjne kojarzą się z hasłem "Arbeit macht frei" - praca czyni wolnym. Ale tak na prawdę, prawdziwym hasłem które powinno im przyświecać, to hasło wymyślone przez samego J.Goebbelsa- "Vernichtung durch Arbeit" czyli zagłada poprzez pracę.

Idea która miała być kompromisem pomiędzy SS, Wermachtem i przemysłem zbrojeniowym.

Polscy przymusowi robotnicy

Szacuje się, że do końca  drugiej wojny światowej wywieziono do Niemiec od 2,5 do 3,5 miliona osób posiadających  polskie obywatelstwo.
 
W sumie w Niemczech wykorzystano ok.12 mln przymusowych robotników z całej okupowanej Europy.
 
 Źródło: www.szczecin.ap.gov.pl

Jak zaopiekować się grobami Polaków w Niemczech ?

Jeżeli chce ktoś oficjalnie zaopiekować się grobami zmarłych Polaków, powinien skontaktować się z miejscowym urzędem i wyrazić chęć opieki nad danym grobem. Po krótkiej weryfikacji (w moim przypadku były to trzy dni), zostaną Państwo poinformowani o decyzji. Jeżeli będzie ona pozytywna, pozostaje jeszcze kontankt z administracją cmentarza, w celu omówienia  szczegółów pielęgnacji grobu.
 
Z doświadczenia wiem, że administracja cmetarza  chętnie współpracuje z wolnotariuszami i reaguje na ich zastrzeżenia i uwagi.

Nazistowskie obozy

W czasach nazistowskich w Niemczech i na terenach okupowanych przez Niemcy istniało 42 500 obozów, w których ludzie byli przetrzymywani, torturowani, zmuszani do pracy i mordowani.
 
Źródło:United States Holokaust Memorial Museum

Polskie ofiary w czasie drugiej wojny światowej

W latach 1939 - 1945 zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli. Liczba ta obejmuje ofiary wśród Polaków, Białorusinów, Czechów, Żydów, Ukraińców i Niemców, którzy byli obywatelami polskimi.

 

Źródło: IPN

Jak znaleźć miejsca pamięci?

Informacje można pozyskać  z internetu, broszur i  książek wydanych przez niemiecki rząd i stowarzyszenia. Często przy szukaniu jednego miejsca pamięci, natrafiamy  na inne. Trzeba się jednak trochę natrudzić by zlokalizować takie miejsce w terenie, bo często miejsca te nie są naniesione na mapach Google. Dlatego też by ułatwić wam poszukiwania, znane mi miejsca na mapę.

 

 ©  Ostoja Pamięci  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854