Ostoja Pamięci
16 marca 2024

Ważny krok!

 

Kluczowe zapytania o ochronę grobów polskich ofiar wojny

 

Z przyjemnością informuję, że dzięki pomocy mojego kolegi ze Związku Polaków w Niemczech Adama Golkontta, udało mi się zadać kilka istotnych pytań w biurze posła Bundestagu Götz Frömming, które zostały następnie skierowane do Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. Pytania dotyczą procedur związanych z rejestrowaniem i potwierdzaniem grobów na mocy ustawy o grobach (Gräbergesetz) w kontekście polskich robotników przymusowych i jeńców wojennych. W związku z aktywnym zaangażowaniem pana Frömminga w polsko-niemieckiej grupie parlamentarnej oraz w komisji ds. kultury i mediów, pojawiły się pytania dotyczące kompetencji w zakresie identyfikacji i potwierdzania tych grobów, co podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy i dialogu w trosce o pamięć historyczną.

 

Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle niemieckiej ustawy o zachowaniu grobów ofiar wojny i tyranii oraz polsko-niemieckiego traktatu o dobrosąsiedztwie z 1991 roku, który podkreśla szacunek i ochronę polskich grobów na terenie Niemiec. Poruszone zagadnienie dotyczące grobów, które często nie są rejestrowane jako groby wojenne i grozi im likwidacja, mimo że nie jest to dozwolone, wskazuje na potrzebę dokładniejszej weryfikacji i ochrony tych miejsc pamięci.

 

Pytania skupiają się na możliwościach zgłaszania i wnioskowania o ochronę grobów przez polskie konsulaty i organizacje polonijne zgodnie z niemieckim i międzynarodowym prawem, co jest niezwykle ważne dla zachowania dziedzictwa kulturowego i pamięci historycznej. Udział tych organizacji w identyfikacji i uzupełnianiu list grobów, obowiązki gmin w reagowaniu na takie zgłoszenia, dostępne środki prawne przeciwko likwidacji grobów oraz warunki, na jakich organizacje mogą występować przed sądami, są kluczowe dla efektywnej ochrony tych miejsc.

 

Działanie to ma na celu nie tylko ochronę grobów, ale również zachowanie pamięci o ofiarach oraz podkreślenie znaczenia międzynarodowej współpracy i dialogu w rozwiązywaniu kwestii historycznych. To zapytanie i wynikające z niego działania mają służyć wzmocnieniu wzajemnego szacunku i zrozumienia między naszymi narodami, co jest fundamentem trwałego pokoju i dobrosąsiedzkich relacji.

 

Ostoja Pamięci

 

 ©  Ostoja - Zuflucht  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854