Ostoja Pamięci
25 marca 2024

Wpis 3/2024

Apel

 

Stojąc w obliczu  konieczności przeciwdziałania procesowi likwidacji polskich grobów wojennych na terenie Niemiec, z  niezłomną determinacją podjąłem decyzję o istotnym kroku naprzód w naszej misji ochrony tego bezcennego dziedzictwa. Z ogromną powagą ogłaszam zamiar przekształcenia mojego dotychczasowego stowarzyszenia zwykłego "Ostoja - Zuflucht" w zarejestrowane stowarzyszenie "Ostoja Pamięci" (e.V.), co stanowi kamień milowy w naszej długotrwałej działalności.

 

Przez ponad siedem lat, jako założyciel i lider Stowarzyszenia "Ostoja - Zuflucht", zgromadziłem bezcenne doświadczenie w dziedzinie upamiętnienia i ochrony polskich grobów wojennych. Podejmowaliśmy działania jako prekursorzy, nie tylko dokumentując te miejsca, ale również aktywnie przeciwdziałając ich zaniedbaniu i zapomnieniu. Już podjęliśmy pierwsze, znaczące kroki na tej nowej ścieżce, w tym wysłaliśmy zapytanie do Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages o możliwości naszej kontynuacji działań także w zakresie rejestracji i ochrony polskich grobów wojennych, we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi.

 

To wezwanie do działania ma na celu zgromadzenie osób o podobnych przekonaniach, gotowych dołączyć do naszej szlachetnej misji. Razem posiadamy moc, by przeciwstawiać się zapominaniu i zaniedbaniom, gwarantując, że los zapomnianych polskich bohaterów spoczywa w naszych rękach. Nasze działania wykraczają poza zwykłą misję – stanowią one nasz święty obowiązek wobec historii i przyszłych pokoleń.

 

Moje  Stowarzyszenie "Ostoja - Zuflucht" już osiągnęło znaczące sukcesy, ale wyobraźcie sobie, jak daleko możemy zajść, dysponując szerszymi zasobami i wsparciem. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy w Niemczech dzielą naszą pasję do zachowania pamięci o polskich bohaterach wojennych, o skontaktowanie się pod adresem piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl w celu omówienia dalszych szczegółów oraz organizacji spotkania założycielskiego Stowarzyszenia "Ostoja Pamięci".

 

Wasze zaangażowanie i wsparcie są nieocenione w tej niezwykle ważnej sprawie. Razem możemy uczynić naszą misję jeszcze silniejszą i bardziej skuteczną.

 

 

 

Krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń  miesiąca marca:

 

1. Nadeszły już pierwsze odpowiedzi z informacją o cmentarzach w powiecie Ostalb:

  • Frickenhofen, 2/2 grobów zlikwidowano
  • Ellenberg, 1/1  grób zlikwidowano
  • Aalen, 70/5 grobów zlikwidowano

 

2. Odnalazłem i dodałem do In Memorian 3  groby w powiecie Rems-Murr:

  • Kurdiak Andreas  03.04.1920 - 16.11.1944
  • Owsiak Feliks  01.05.1899 - 16.04.1945
  • Charczko Wasil  ? - ?

 

3. Na zaproszenie Ambasadora RP w Berlinie wziąłem udział  w formacie Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Na spotkaniu przedstawiłem mój plan ratowania polskich grobów wojennych w Niemczech.

 

4. Dzięki pomocy mojego kolegi ze Związku Polaków w Niemczech Adama Golkontta, udało mi się zadać kilka istotnych pytań w biurze posła Bundestagu Götz Frömming, które zostały następnie skierowane do Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. Pytania dotyczą procedur związanych z rejestrowaniem i potwierdzaniem grobów na mocy ustawy o grobach (Gräbergesetz) w kontekście polskich robotników przymusowych i jeńców wojennych.

 

5. Zakończyłem badanie stanu polskich grobów  w powiecie Hohenlohe i jednocześnie rozesłałem korespondencję do urzędów miast i gmin powiatu Ostalb.

 

6. Spotkalem się z Panem M. Koziolem, emerytowanym redaktorem Haller Tagblatt, publicystą i autorem książek oraz pasjonatem historii. Jest to postać niezwykle znacząca w polskim życiu intelektualnym i społecznym, której wkład w upamiętnienie oraz zrozumienie tragicznych wydarzeń z przeszłości jest niewątpliwie godny uznania.

 

7. Wspólnie z Konsulem M. Szmidtem z Konsulatu Generalnego RP w Monachium omówiliśmy i zaplanowaliśmy kilka przedsięwzięć, ściśle związanych z ochroną polskich grobów podlegających pod okręg konsularny Monachium. Będą to projekty pilotażowe, które, jeśli się sprawdzą, będziemy starali się wdrożyć na terenie całych Niemiec.

Ostoja Pamięci

 

 ©  Ostoja - Zuflucht  2017 - 2024   

 

 

 

E-mail: piotr.kentnowski@ostojapamieci.pl 

Tel. +49 15141652854